Rendelj a Fürgefutár.hu-val és nyerj két 3D-s ajándékjegyet bármely Cinema City moziba!

Add fel csomagod kedvezményes áron, oszd meg Facebookon és játssz velünk a szabadon felhasználható jegyekért!

Novemberi Nyereményjáték Szabályzat

 

A játék időtartama: 2017.11.08 00:00 – 2017.11.30 23:59
A nyeremény sorsolása: 2017.12.01
Nyeremény: 3×2 darab 3D mozijegy bármelyik Cinema City moziba.

A pályázat kiírója a Fürgefutár.hu Kft. (továbbiakban „Kiíró”)

 1. A játékban való részvétel feltétele a meghirdetett időtartam alatt a játék felhívásának megfelelően, legalább egy belföldi vagy külföldi csomag rendelése, majd a köszönő oldalon található gomb segítségével ennek a Facebookon való megosztása.
 2. A játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18 életévüket betöltött, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
 3. A játékban nem vehetnek részt:
  a Fürgefutár.hu Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 4. A nyertesek kisorsolására online sorsolásra készült programmal kerül sor, melyről felvétel is készül, a Fürgefutár.hu Kft. alábbi címén: 1122 Budapest, Maros utca 12. III.em.
 5. A sorsolás nem nyilvános.
  A Kiíró a nyeremény tekintetében nyertesenként 2 db tartaléknyertest sorsol.
  A tartaléknyertes Játékosok a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek vagy a jelen játékszabályzatban írt bármely feltételnek nem felel meg, s így érvénytelenség miatt kizárásra kerül.
 6. A nyertest privát üzenetben Facebookon keresztül, illetve email üzenetben értesíti a Fürgefutár.hu Kft. a nyertességről, illetve a nyeremény átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről.
  Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
  Amennyiben a nyertes nem érhető el, a Kiíró a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Kiíró először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.
  A nyereményeket a Fürgefutár.hu Kft. a saját futárszolgálata útján juttatja el a nyertes játékos részére.
 7. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 8. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel nem valósul meg.
 9. A Játékos vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Kiíró kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában, nem támogatja azt, továbbá a Játék lebonyolítása során a Kiíró vagy a Facebook személyes adatokat nem kezel.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.